header10
header11
header12
header13
header14
header15
header2
header3
header4
header5
header6
header7
header8
header9
headerfoto

Werkgebieden


De werkgebieden van Bofiz zijn:

  • woningbouw: woningen/woongebouwen (ook woningen met zwembaden en (wijn)kelders)
  • openbare gebouwen: scholen, bibliotheken, horeca, stallingsgarages e.d.
  • zorggebouwen: verpleeghuizen, woonzorgcomplexen e.d.
  • gebouwen voor cultuur en recreatie: sportcentra, sporthallen, zwembaden, hotels, bioscopen e.d.
  • bedrijfshuisvesting: kantoren, winkels, vries-/koelhuizen, productiebedrijven e.d.
  • multifunctionele gebouwen
  • monumentale gebouwen

De advisering en dienstverlening (voor de vakgebieden zie de linker kolom) gelden zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw, renovatie, groot onderhoud, herbestemming e.d. en hebben betrekking op alle gebouwfuncties (woningbouw, zorggebou-wen, openbare gebouwen, gebouwen voor cultuur en recreatie, bedrijfshuisvesting, multifunctionele gebouwen, monumentale gebouwen e.d.).

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere woningbouwverenigingen, architecten, overheden, aannemers, projectontwikke-laars, vastgoedbeheerders, industriële bedrijven, advocaten en particulieren.