bouwfysisch onderzoek


Een bouwfysisch onderzoek behoort bij bouwcontrole en vindt normaliter in bestaande situaties plaats naar aanleiding van vocht-, schimmel-, ventilatie-, comfort- en/of geluidklachten. Deze klachten hebben meestal betrekking op de gezondheid en/of behaag-lijkheid van de gebruikers en dus op het binnenklimaat van een woning/gebouw. Vaak betreft het vocht- en schimmelklachten in woningen.
Een bouwfysisch onderzoek is in principe een uitgebreid bouwkundig onderzoek waarbij zowel de bestaande bouwkundige/con-structieve opzet (inclusief het verwarmings- en ventilatie-systeem) als het werkelijke gebruik nader beoordeeld worden.
Bofiz heeft een ruime expertise en jarenlange ervaring (ruim 30 jaar) in het uitvoeren van onderzoeken. 

In eerste instantie worden met de opdrachtgever/gebruiker de klachten en de periode waarin deze klachten zich voordoen maar ook het verwarmings- en ventilatiegedrag van de gebruikers doorgesproken. Daarna volgt een visuele inspectie en/of een sys-tematische inventarisatie door een ervaren adviseur. Op basis van zijn kennis en ervaring kan hij al vaak inschatten wat de moge-lijke oorzaak is of wat de mogelijke oorzaken zijn van de klachten. In de meeste gevallen is het een combinatie van oorzaken. Met aanvullende specifieke praktijkmetingen moeten de bevindingen ondersteund of bevestigd worden of juist aantonen dat iets uitgesloten kan worden.   

De aanvullende praktijkmetingen (met betrekking tot temperatuur, vocht, CO2, luchtsnelheid, geluid e.d.) worden uitgevoerd om de aanwezige bouwfysische prestaties te bepalen en zonodig te toetsen aan gewenste prestatie-eisen of richtlijnen. Indien nood-zakelijk wordt ook een endoscopisch onderzoek uitgevoerd. Hierdoor kan in de meeste gevallen destructief onderzoek achterwege blijven. Naast momentane metingen kunnen er ook duurmetingen met behulp van dataloggers uitgevoerd worden. Dit laatste bijvoorbeeld ter verificatie van het bewonersgedrag.

Na bovengenoemd onderzoek wordt een rapportage opgesteld met een omschrijving van de klachten, de bouwkundige opzet, de inspectie- en meetresultaten, een analyse en een effectief en praktisch principe-hersteladvies.