thermisch/hygrische metingen


Deze metingen worden uitgevoerd indien er sprake is van vochthinder of behaaglijkheidsklachten in gebouwen. Deze klachten kunnen naast gebouwschade ook gezondheidsklachten veroorzaken.
Door middel van momentane metingen en duurmetingen kan de oorzaak van het probleem/de klacht bepaald worden of kan juist aangetoond worden dat een potentiële oorzaak uitgesloten kan worden.

De mogelijke oorzaken van vochthinder kunnen zijn:

 • bouwkundige lekkages (water- en regendichtheid)
 • vochtdoorslag door gevels/daken (waterdicht- en waterwerendheid)
 • optrekkend vocht/capillair vocht
 • oppervlakte-condensatie (beglazing en koudebruggen)
 • inwendige condensatie in gevels/daken/vloeren (damp- en luchtdichtheid)
 • bewonersgedrag (onvoldoende ventilatie en verwarming cq. te hoge vochtproductie)

In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van bovengenoemde factoren.

De mogelijke oorzaken van behaaglijkheidsklachten kunnen zijn:

 • luchttemperatuur in combinatie met de relatieve vochtigheid
 • opervlaktetemperatuur van vloeren/wanden/daken
 • luchtsnelheid/luchtstromingen
 • luchtdoorlatendheid van vloeren/gevels/wanden (luchtinfiltraties)
 • vocht- en schimmelklachten

Bofiz beschikt over gecalibreerde apparatuur om momentane metingen (met betrekking tot temperatuur en vocht) uit te voeren. Daarnaast kunnen met dataloggers ook duurmetingen uitgevoerd worden bijvoorbeeld om bewoners/gebruikersgedrag (wat betreft ventilatie, verwarming en vochtproductie) te verifiëren.