Endoscopisch onderzoek


Een endoscoop (letterlijk: binneninkijker) is de benaming voor een instrument waarmee je in een constructie, leiding, kanaal e.d. kunt kijken. 

Bofiz heeft zowel een starre endoscoop (ook wel boroscoop genoemd) als een flexibele endoscoop.

Met een endoscoop kun je zonder een grote opening te maken in een constructie kijken. Meestal is een boorgat van rond 10 mm hierbij voldoende. In eerste instantie kan hierbij vaak destructief onderzoek achterwege blijven.
Het is ook mogelijk om met een endoscoop in een leiding of kanaal te kijken. Hiermee kunnen mogelijke verstoppingen gelokali-seerd worden.

Endoscopisch onderzoek wordt vooral gebruikt bij de controle van spouwen van spouwmuren. Enerzijds kan beoordeeld worden of deze spouwen geschikt zijn om nage├»soleerd te worden (controle verontreinigingen, kwaliteit en aantal spouwankers, aanwezig-heid waterdichte lagen e.d.) en anderzijds kan beoordeeld worden of eventuele vochtdoorslag door vochtbruggen (zoals valspecie, speciebrokken, valspecie e.d.) veroorzaakt kan zijn.


De endoscoop is ook een hulpmiddel om de kwaliteit van spouwmuurisolatie en spouwmuurnaisolatie te controleren.