Bouwcontrole


Bouwcontrole wordt meestal uitgevoerd naar aanleiding van vocht-, schimmel-, ventilatie-, comfort- en/of geluidklachten.
Ook is het raadzaam om bouwfysisch kritische materialen/constructies/detailleringen tijdens de bouwfase maar ook bouwfysische prestaties na oplevering te controleren.

Bij bouwcontrole wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van praktijkmetingen. De meetresultaten geven een goed inzicht in de aanwezige en/of gerealiseerde bouwfysische prestaties. Indien van toepassing worden deze prestaties getoetst aan geldende prestatie-eisen of richtlijnen.

Bofiz heeft de beschikking over moderne gecalibreerde meetapparatuur voor het meten van (oppervlakte)temperaturen, relatieve vochtigheden, bouwvocht, CO2, luchtsnelheden, verlichtingssterkten e.d. maar ook lucht- en contactgeluidisolatie, installatiegeluid, nagalmtijden e.d.. Daarnaast ook dataloggers voor duurmetingen en endoscopen voor inwendig onderzoek zoals controle van spouwmuren, dakconstructies, dakranden, leidingen e.d..