Bouwfysica


Bouwfysica is de toegepaste wetenschap binnen de bouwkunde die zich bezighoudt met de effecten van warmte, vocht, lucht, licht en geluid op het binnenklimaat van de gebouwde omgeving.
Afgeleide onderwerpen zijn bijvoorbeeld: energiezuinigheid, duurzaamheid, lichttoetreding, ventilatie en comfort in het algemeen.
Het streven is om afhankelijk van het gebruik van een gebouw een zo optimaal mogelijk "binnenklimaat" (lees: leefklimaat) te realiseren. 

Centraal bij de adviezen staan: het welzijn van de mens, de duurzaamheid van de gebouwen en de bescherming van het binnen-klimaat/-milieu. Hierbij wordt uitgegaan van de eisen vanuit de regelgeving (met een steeds grotere invloed van de omgeving) en de toenemende comfortwensen van de bewoners/gebruikers in een maatschappij waarin de accenten in toenemende mate ver-legd worden naar milieu, energie, duurzaamheid en veiligheid.

Onder de gebouwconstructies vallen met name de scheidingsconstructies. Deze dienen voldoende duurzaam te zijn, maar moeten bovendien mede zorgen voor de instandhouding van het gewenste binnenklimaat/-milieu inclusief de energie die daarvoor nodig is.

Naast de bouwkundige middelen/constructies worden voor de instandhouding van het binnenklimaat/-milieu meestal ook instal-laties toegepast. Het ontwerpen van installaties behoort niet tot de bouwfysica, wel het vaststellen van de prestaties die de installaties moeten leveren. Er moet een goede balans zijn tussen de fysische prestaties van de scheidingsconstructies enerzijds en de installaties anderzijds.

Door integrale kennis van bovengenoemde bouwfysische zaken (voor de vakgebieden zie de linker kolom) kan Bofiz, met zo nodig ondersteuning van specialistische metingen en/of berekeningen, vanuit diverse invalshoeken advieswerk en oplossingen op maat leveren.