energieprestatie (EPG/EPA)


Ook in de bouw komen de accenten meer en meer te liggen op energie. In het Bouwbesluit zijn dan ook voor nieuwbouw voor-schriften op het gebied van energiezuinigheid opgenomen om het gebruik van fossiele brandstof te beperken (doel daarbij is het beperken van de CO2-emissie).

De energieprestatienormering (sinds 1995 in het Bouwbesluit geregeld) is een methodiek waarmee een aanvrager van een om-gevingsvergunning voor het bouwen zelf kan bepalen welke vaak ingrijpende bouwtechnische (thermische isolatie, luchtdichtheid en zonoriëntatie) en installatietechnische middelen hij inzet om de vereiste beperking van gebruik van fossiele brandstoffen te komen.  Geadviseerd wordt deze berekeningen in de VO-fase uit te voeren zodat de opdrachtgever al in een vroeg stadium een goedoverwogen keuze kan maken voor de noodzakelijke bouw- cq installatietechnische voorzieningen en de consequenties hier-van op het ontwerp. Om de energieprestatie (EPG) van een gebouw te kunnen bepalen zijn allereerst de NEN 7120, maar ook de NEN 1068 (warmtetransmissie), NEN 8088-1 (ventilatie en infiltratie) en NEN 5060 (klimaatgegevens) noodzakelijk. Daarnaast kunnen met de NVN 7125 de maatregelen op gebiedsniveau (EMG) bepaald worden.     

Gebouwen waarvoor in het Bouwbesluit energieprestatie-eisen gesteld zijn hebben volgens de REG een vrijstelling van 10 jaar voor het energielabel. Vanaf 1 juli 2014 is ook het energielabel voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen verplicht.

Vanaf 1 januari 2015 is bij de verkoop, verhuur of oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen een geldig energielabel verplicht. Er zijn voor het energielabel woningbouw 2 routes. Enerzijds het vereenvoudigde Energielabel voor particuliere woningbezitters en anderzijds de exact berekende Energie-index voor verhuurders van woningen (voor het toekennnen van huurpunten). Begin 2015 krijgen particuliere woningbezitters zonder label hun voorlopige Energielabel thuisgestuurd. Dit voorlopige Energielabel heeft nog geen formale status en dient door een deskundige (bijv. Bofiz) definitief gemaakt te worden. Vanaf 01-01-2015 volgen er ook sancties (boetes tot € 405) indien de energielabelplicht niet nageleefd wordt (toezicht ILT). 

Voor bestaande woningen kunnen wij voorlopige energielabels definitief maken maar ook de Energie-Index (NEN 7120/Nader Voorschrift) bepalen en maatwerkadviezen verstrekken. Bij het maatwerkadvies worden zeer gedetailleerd de reële mogelijk-heden tot verbetering van de energiebesparing in combinatie met de mogelijke stapsgewijze verbetering van de energieklasse doorgerekend.