warmte en vocht


Bij warmte en vocht denken we enerzijds aan een goed en dus ook gezond binnenklimaat en behaaglijkheid maar anderzijds ook aan de problemen die warmte en vocht kunnen veroorzaken.

Voor het welzijn van de mens en het optimaal kunnen functioneren zijn zowel wonen als werken in een gezond en comfortabel binnenklimaat van essentieel belang. Dit binnenklimaat kan geoptimaliseerd worden door de juiste afstemming tussen de ge-bruiksfunctie, de bouwfysica, de gebouweigenschappen en de gebouwinstallaties.
Zie verder onder binnenklimaat.

Problemen met warmte en vocht kunnen ook gezondsheidsklachten en schade aan materialen/constructies veroorzaken.
De gezondheidsklachten kunnen ontstaan  door een gebrek aan ventilatie maar ook als gevolg van te lage of te hoge binnenlucht-temperaturen en schimmels, mijten e.d..
De schade aan de materialen door vocht kan ontstaan door lekkages, optrekkend vocht, vochtdoorslag, oppervlakte- en inwendige condensatie enz. een en ander eventueel in combinatie met zoutbelasting.

Bofiz heeft een ruime expertise en jarenlange ervaring (ruim 30 jaar) met het onderzoeken van warmte- en vochtklachten (zie ver-der ook de tekst onder "bouwfysisch onderzoek" en "thermisch/hygrische metingen").