Over Bofiz


Bofiz is een adviesbureau op het gebied voor bouwfysica & bouwcontrole dat in mei 2011 door Jan Werts is opgericht. Na bijna 30 jaar lang veel ervaring en vakkennis opgedaan te hebben bij Physicon was het tijd voor een nieuwe uitdaging: Bofiz.
Bofiz is afgeleid van het woord "bouwfysica", waarbij Bo staat voor bouw en fiz voor fysica.

onze werkwijze

  • vrijblijvende offerte naar aanleiding van eisen van de overheid (Bouwbesluit, Wet geluidhinder, Activiteitenbesluit, PvE e.d.) of naar aanleiding van warmte-, vocht- en/of geluidklachten in de praktijk. In de offerte worden de aangeboden advieswerk-zaamheden, aanvullende condities, planning en kosten beschreven, waardoor de opdrachtgever achteraf niet voor verrassingen komt te staan 
  • inleving in de probleemstelling (uitgaande van de specialistische kennis en jarenlange ervaring) waarna in nauw en vroegtijdig overleg met de opdrachtgever en/of samenwerking mat andere bouwpartners een plan van aanpak wordt gemaakt. Zo nodig vindt overleg met de overheid plaats
  • de voor het onderzoek noodzakelijke metingen en/of berekeningen worden uitgevoerd met specifieke gecalibreerde meet-apparatuur respectievelijk actuele rekentechnieken (software)
  • één adviseur als aanspreekpunt voor persoonlijk contact en korte duidelijke communicatielijnen 
  • betrokkenheid, daadkracht en een creatieve denkwijze voor doordachte en verantwoorde adviezen
  • servicegerichte dienstverlening, goede projectbegeleiding (indien noodzakelijk) en nazorg om duurzame relaties te ontwikkelen en te onderhouden 

opdrachten
Alle opdrachten en werkzaamheden worden aanvaard en uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en adviseurs conform "De Nieuwe Regeling 2011 - Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur", verkort aangeduid als de DNR 2011. De regeling is samengesteld door NLIngenieurs, beroepsvereniging voor Advies-, Management- en Ingenieursbureaus, en de BNA, Bond voor Nederlandse Architecten.
Meer informatie over de DNR 2011 vindt u onder "contact".