Home


Bofiz
is een professioneel adviesbureau met specifieke advisering en dienstverlening op het gebied van bouwfysica & bouwcon-trole met de focus op hoogwaardige expertise, kwaliteit en service gekoppeld aan een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
Bofiz heeft ruime ervaring op het gebied van bouwfysica, geluid & akoestiek en bouwcontrole (voor specificaties vakgebieden zie linker kolom) en streeft naar effectieve, praktische en begrijpelijke adviezen. Doordat Bofiz daarnaast onafhankelijk is, staat het ook garant voor objectieve maatwerkadviezen voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.

De belangrijkste advieswerkzaamheden voor nieuwbouw en bestaande bouw zijn als volgt te omschrijven:

  • het opstellen van een Programma van Eisen (PvE): dit zijn bouwfysische (en dus ook akoestische) uitgangspunten voor het ont-werp indien er geen Bouwbesluiteisen zijn of indien deze gezien het gebruik onvoldoende zijn
  • bij klachten in bestaande situaties: bouwkundig onderzoek zo nodig met behulp van bouwfysische/akoestische metingen om de oorzaak te achterhalen en zo te komen tot praktisch uitvoerbare oplossingen 
  • toetsing van ontwerp aan de bouwfysische prestatieeisen (Bouwbesluit/PvE) uitgaande van geldende normen en met behulp van berekeningen, metingen en praktijkrichtlijnen
  • advisering in alle bouwfasen (schetsplan-, (voorlopig en definitief)ontwerp-, bestek-, bouwvoorbereidings- en uitvoeringsfase)
  • uitvoerings- en opleveringscontroles zo nodig met bijbehorende metingen om de vereiste/gewenste bouwfysische prestatieeisen te verifiëren

Het is belangrijk dat vroeg in het bouwproces de mogelijke consequenties van de gestelde prestatieeisen (Bouwbesluit/PvE) op het ontwerp (nieuwbouw) of het gebouw (bestaande bouw) inzichtelijk worden gemaakt. Naast kennis over de eisen en relevante nor-men heeft Bofiz ook de nodige ervaring in huis om dergelijke "bouw(besluit)plantoetsingen" uit te kunnen voeren. Hierdoor kan een project ten behoeve van de bouwaanvraag zo nodig tijdig aangepast worden. 

Bofiz weet waar zijn concurrerende kracht ligt en doet bovendien voor de opdrachtgever graag een stapje extra. Bofiz laat u dat bij voorkeur zien in de praktijk.