header10
header11
header12
header13
header14
header15
header2
header3
header4
header5
header6
header7
header8
header9
headerfoto

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gedeeltelijk ontleend aan "bronnen" die betrouwbaar geacht mogen worden. Alle informatie op deze site is indicatief en is bedoeld voor persoonlijk gebruik. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij hebben de intentie om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Bofiz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie op deze website. Bofiz is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de bovengenoemde "bronnen" en de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Hoewel hiernaar verwezen wordt, betekent dit niet dat Bofiz op enige wijze hiermee verbonden is.

Wijzigingen
Bofiz behoudt zich het recht voor om in de informatie en aanbevelingen op deze website zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen zijn direct na het plaatsen ervan op deze website van kracht.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Bofiz of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bofiz. Het vermenigvuldigen, overdragen, verspreiden of bewerken van de informatie in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bofiz.

Privacy-verklaring
Bij contact of informatieaanvraag legt Bofiz uw gegevens vast. Deze (persoons)gegevens worden opgeslagen en zodanig verwerkt en beheerd dat uw privacy beschermd en gewaarborgd wordt (vertrouwelijk behandeld). Verzamelde (persoons)gegevens worden dus niet aan derden ter beschikking gesteld of verkocht. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.